En plats för dig att få stöd att växa och utvecklas på bästa sätt

När du vet vem du är och vad du vill kan du förankra detta och bli en starkare och mer harmonisk person.

Marianne Joensson ATA_6740

Marianne Jönsson Alorum Utveckling

Coaching och redskap till dig som
söker klarhet på din väg framåt

Professionell coaching som hjälper dig kvinna mitt i livet att förtydliga för dig själv vem du är och vad du vill.

Alo är det latinska ordet för att ge näring åt, hjälpa fram och stärka. Hos Alorum Utveckling finner du platsen och möjligheten att utvecklas utifrån din situation, din person och dina önskemål/behov.

Här får du utrymme och stöd till att hitta den du verkligen är.

"Mina insikter och erfarenheter hjälper mig att välja och välja bort, att sålla bort det som är oviktigt för att välja det som är viktigt på riktigt."

– Marianne Jönsson

Livskraft

Lyssna inåt och följ din inre kompassriktning!

Detta är en plats till dig som behöver det mjuka i en överväldigande värld. Till dig som söker klarhet på din väg framåt. För dig som vill komma närmare dig själv och leva med självmedkänsla i medveten närvaro. Till dig som har kämpat och nu behöver vila och återhämtning.

1:1 coaching

Skräddarsydd coaching för dig och din utveckling.  

Allt får finnas här,
det är som det är just nu. 

Mitt mål är att skapa en trygg plats där du kan hitta hem i dig själv, nå dina mål och utforska ditt livs syfte och möjligheter. 

Är du redo för din framtid?
Känn dig varmt välkommen!

1:1 coaching

Skräddarsydd coaching för dig och din utveckling.  

Allt får finnas här,
det är som det är just nu. 

Mitt mål är att skapa en trygg plats där du kan hitta hem i dig själv, nå dina mål och utforska ditt livs syfte och möjligheter. 

Är du redo för din framtid?
Känn dig varmt välkommen!

Gruppcoaching

Skapa en trygg relation till dig själv med verktyg och strategier, få mindre stress och hantera dagliga situationer på ett bättre sätt som ger dig mer energi.

Vad du lär dig 

 • 4 viktiga grundstenar för balans
 • Verktyg att hantera tankar och känslor
 • Återhämtande verktyg
 • Ökad stresstålighet i vardagliga situationer

Vi kommer att varva teori med övningar för nya perspektiv och verktyg att ta med i vardagen. 

Är du redo för din framtid?
Känn dig varmt välkommen!

Coaching

Hitta din egen livslust,
ditt mod och dina drivkrafter

Coaching är en metodik som går ut på att hjälpa en person hitta sin egen sanning, sin handlingskraft, sin livslust och kreativitet, sitt mod och sina drivkrafter.

Utgångspunkten är att varje människa har alla dessa källor och resurser inom sig, och en coach hjälper till att locka fram dem och att montera ner de hinder som kan finnas för att förverkliga dem.

En coach stöttar också i processen att nå det mål som man satt upp för sig. En coach är ingen rådgivare och ingen terapeut.

Med hjälp av coachande frågor, det vill säga utforskande, utmanande, uppmuntrande, tankegenererande frågor och övningar, så får du utforska ditt inre i syfte att locka fram ditt autentiska jag för att nå ditt önskeläge.

International Coaching Federation (ICF) definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.

Självledarskap

Finn ditt unika sätt att leda dig själv

Självledarskap är att ha en god självinsikt och en god självkännedom. Att utveckla det inre ledarskapet börjar med en personlig, inre resa som utvecklar och stärker mig och gör mig till en trygg ledare i mitt eget liv.

Med självledarskap leder jag mig själv inifrån och ut.

För att få ett annat resultat på utsidan behöver vi förändra insidan först. Genom att utveckla det personliga ledarskapet öppnar sig nya perspektiv och nya möjligheter växer fram.

Ur erfarenheter, livsvisdom, lärdomar och insikter ökar min medvetenhet om mig själv.

Självomhändertagande och balans i livet är viktiga ingredienser för eget välmående och för att känna tillit och trygghet till mig själv och livet.

Stressbalansering

Vila ditt överstimulerade nervsystem

Varje dag står du inför olika händelser i livet. Alla händelser ställer olika krav på dig. Hur du hanterar dessa händelser i livet har stor betydelse för din hälsa och ditt mående.

När ditt nervsystem är överstimulerat är det av vikt att du bjuder in vila och återhämtning för att aktivera det parasympatiska systemet.

Finn dina verktyg för att hantera din känslighet, så att du med lätthet kan hantera och kliva ur, när känslorna blir överväldigande. Lär dig att sortera och hantera tankar och känslor samt inse vikten av att skilja på fakta och känsla och att skilja på sak och person.

CHINENG QIGONG, RESTORATIVE YOGA, YOGA NIDRA

Tid för återhämtning och vila

ChiNeng Qigong, Restorative yoga och Yoga nidra är alla återhämtande metoder med läkande effekt, som lugnar kropp och sinne.

ChiNeng Qigong är enkla, lugna och avslappnande rörelser. Träningens långsamma rörelser har en avslappnande effekt på hjärnan, lugnar ditt sinne och sänker stressnivån. Daglig träning stimulerar flödet av Qi (din livsenergi) i din kropp samtidigt som din inre styrka, din rörlighet samt ditt inre lugn kommer att utvecklas. Chi Neng Qigong stimulerar också din hjärnverksamhet och immunsystemet. 

Restorative yoga är mjuk och återhämtande yoga som passar alla, som går ut på att låta kropp och sinne få vila och återhämta sig genom mjuka, stilla och avslappnande positioner. Det engelska ordet restorative betyder återhämtande på svenska. Restorative yoga har en läkande effekt, stimulerar det parasympatiska nervsystemet och lugnar kropp och sinne. Att släppa taget och tillåta dig själv att vila. 

Yoga nidra är en guidad djupmeditation, som också kallas yogisk sömn. Yoga nidra hjälper oss att hitta en total djupavslappning, som kan bidra till att lösa upp mentala och fysiska spänningar.

marianne joensson boken

Min bok om högkänslighet

Att se med hjärtat, boken om att vara högkänslig och sensitivt begåvad. I den skriver jag utifrån mina egna erfarenheter och lärande av att vara introvert högkänslig i en överväldigande värld.

Det tog mig många år att förstå min känslighet långt innan begreppet högkänslighet fanns. Min önskan är att få bidra till högkänsliga med verktyg, övningar och reflektionsfrågor för att underlätta det dagliga livet.

Här har jag samlat en del av det jag själv saknade. Se boken som din nyckel till att se din högkänslighet som en gåva och superkraft.

Högkänslig och sensitivt begåvad

Har du någon gång känt känslan av att drunkna i känslor och intryck? När allting är för mycket och du inte orkar ta in mer. Det är fullt i hela ditt system. Detta kan vara tecken på högkänslighet.

Det finns många olika tecken på att man kan vara högkänslig, här är några

– Att lätt bli överväldigad av sinnesintryck
– Att lätt påverkas av andras sinnesstämningar
– Att bli överstimulerad när det händer mycket runt omkring
– Att känna ett behov av att dra sig undan till en tyst plats för att få vara för sig själv utan stimulans under hektiska dagar

Att vara högkänslig är inte en diagnos, utan ett personlighetsdrag som är medfött. Uppskattningar visar att en av fem av alla människor kan beskrivas som högkänslig, med en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Det medfödda personlighetsdraget innebär ett djupare sätt att bearbeta tankar och känslor, större empati, större tendens att bli överstimulerad samt en högre känslighet för detaljer och stimuli. 

Styrkor

Högkänsliga personer är ofta

Utmaningar

Det finns också drag hos högkänsliga personer, som kan uppfattas som mindre positiva

Allt är möjligt

Vad skulle vara möjligt för dig när du har utvecklat

– Förmåga att möta livet med lätthet och glädje
– Trygghet att klara av det du vill
– Hitta ditt unika uttryckssätt
– Tillgång till din kreativitet
– Tillgång till ditt inre och yttre ledarskap
– Framgång i ditt personliga ledarskap, som främjar din hälsa i sin helhet

Redskap med fokus på hur
du hanterar din högkänslighet

Coaching

Självledarskap

Stressbalansering

Yoga

Boken

Personlig utveckling

Sensitivt begåvad

Få verktyg och bli bästa vän med din högkänslighet. En vägledning som hjälper dig att utforska din känslighet och förstå varför du reagerar som du gör. Lär dig hur du med lätthet hanterar och kliver ur, när känslorna blir överväldigande.


Du får möta andra högsensitiva personer i grupp och dela insikter och erfarenheter.

Vi varvar samtal och teori med praktiska övningar för ökad självkännedom.

Konkreta nycklar för att hantera din känslighet, få mindre stress och hantera dagliga situationer på ett bättre sätt som ger dig mer energi.

Arbeta tillsammans med mig

Som coach går jag vid din sida. Genom att ställa utforskande och utmanande frågor hjälper jag dig hitta dina svar så att du kan utvecklas.

Alla möten sker digitalt.

Vad mina klienter säger om mig

marianne joensson quotations

Kajsa

“Jag känner mig fri och levande när jag blir coachad av Marianne.

Det som kommer fram under coachningen kommer djupt inifrån mig. Skillnaden i mitt liv är att jag är mer närvarande och medveten om hur jag vill leva mitt liv.

Jag rekommenderar Marianne som coach då hon är väldigt intuitiv och följsam. Marianne har de rätta redskapen och frågorna för att komma vidare i processen.”

marianne joensson quotations

Maria

“Marianne har en sådan personlighet som gör att man blir avslappnad och glad tillsammans med henne.

Hon skapar trygghet och ställer de där djupa, jobbiga frågorna som det mest självklara i världen.

Få har den viktiga förmågan att lyssna och locka fram svaren ur det dolda på ett så fint sätt.”

Om mig

Hej, jag är Marianne!

Mitt namn är Marianne och jag arbetar som professionell coach, mentorcoach och utbildare.

Jag är internationellt certifierad coach genom ICF med lång erfarenhet av personlig utveckling och självledarskap. Genom coachande samtal, utbildningar och föreläsningar hjälper jag individer till ett hållbart ledarskap.

Mina ledord är att vara autentisk, en god lyssnare, öppen och nyfiken, trygg och lugn. Med hjälp av min intuition ledsagar jag dig som klient att hitta din väg till din egen kärna.

Livet händer oss alla hela tiden. Det är helt enkelt så det är att vara människa. Jag har mött glädje och sorg, livet har utmanat och samtidigt gett mig möjligheter till personlig utveckling.

Under åren har jag fått djupa insikter på ett personligt plan och många verktyg på vägen som hjälpt mig att utvecklas. 

Mina insikter och erfarenheter hjälper mig att välja och välja bort, att sålla bort det som är oviktigt för att välja det som är viktigt på riktigt.

Professionell coach

Mentorcoach

Utbildare

Författare

Välj ditt program här

Uppstartssamtal
Vi börjar med ett första kostnadsfritt samtal via telefon, 20 minuter. Då tittar vi närmare på vad du vill ha hjälp med utifrån din situation och tittar på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas.

Mål och handlingsplan
Samtalen ägnas åt att tydliggöra dina mål och skapa din handlingsplan samt uppföljning av din utveckling.

Samtal och stöd
Med dig och dina mål i fokus, arbetar vi framåt för att du ska nå ditt önskade läge. Tillsammans gör vi upplägget som passar just för dig. Samtalen varar 50-60 minuter och mellan våra samtal har du möjlighet att få stöd via e-post vid behov.

Samtalen sker per telefon eller online via den digitala plattformen Zoom. 

Coaching 3 månader

Coachsession var tredje vecka, 5x60 minuter
4.750 kr
 • Coachingsamtal var tredje vecka
 • 5 samtal á 60 minuter
 • Möjlighet till delbetalning
Populär

Coaching 6 månader

Coachsession var tredje vecka, 10x60 minuter
9.500 kr
 • Coachingsamtal var tredje vecka
 • 10 samtal á 60 minuter
 • Möjlighet till delbetalning

Alla priser anges inkl. moms för privatpersoner. Uppstartssamtal är kostnadsfria. Alla konsultationer betalas i förskott. Möjlighet till delbetalning finns.

Enstaka samtal

För dig som vill ha och behöver enstaka samtal.  

Alla samtal sker per telefon eller online via den digitala plattformen Zoom.

Enstaka coachingsamtal

1 samtal
950 kr
 • Samtal när du vill och behöver
 • 1 samtal á 60 minuter

Alla priser anges inkl. moms för privatpersoner. Uppstartssamtal är kostnadsfria. Alla konsultationer betalas i förskott. 

Kontakta mig

Har du frågor eller vill du veta mer?

Skicka ett meddelandet med formuläret intill eller kontakta mig via sociala medier.

Jag ser fram emot att höra ifrån dig.

Allt gott!

Marianne

Boka kostnadsfritt möte

Vi börjar med ett första kostnadsfritt samtal. Då tittar vi närmare på vad du vill ha hjälp med utifrån din situation och tittar på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas.

Samtalet sker via telefon och varar i 20 minuter.

Jag ser fram emot att få börja lära känna dig!