Fantastiskt, dags att boka din tid

Vi börjar med ett första kostnadsfritt samtal. Då tittar vi närmare på vad du vill ha hjälp med utifrån din situation och tittar på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas.

Samtalet sker via telefon och varar i 20 minuter.

Jag ser fram emot att få börja lära känna dig!

Marianne