Testa om du kan vara högkänslig och sensitivt begåvad

Blir du trött av för mycket stimulans? Drunknar du i känslor och intryck? 

Gör testet nedan gjort med inspiration hämtad från min bok “Att se med hjärtat”.

Vill du veta mer om högkänslighet?

Vi är alla olika som individer och detsamma gäller för alla med högkänsligt personlighetsdrag. Att vara högkänslig är inte en diagnos, utan ett personlighetsdrag som är medfött. Uppskattningar visar att en av fem av alla människor kan beskrivas som högkänslig, med en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Det medfödda personlighetsdraget innebär ett djupare sätt att bearbeta tankar och känslor, större empati, större tendens att bli överstimulerad samt en högre känslighet för detaljer och stimuli. Du kan vara högkänslig och sensitivt begåvad!

Högkänslighet

Hur gick testet?

Om du har svarat “ja” på tolv eller fler påståenden är du sannolikt högkänslig och sensitivt begåvad. Vi är alla olika som individer och detsamma gäller för alla med högkänsligt personlighetsdrag.

Att vara högkänslig är inte en diagnos, utan ett personlighetsdrag som är medfött. Uppskattningar visar att en av fem av alla människor kan beskrivas som högkänslig, med en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Det medfödda personlighetsdraget innebär ett djupare sätt att bearbeta tankar och känslor, större empati, större tendens att bli överstimulerad samt en högre känslighet för detaljer och stimuli. Du kan vara högkänslig och sensitivt begåvad!

Högkänslighet

Boka ett kostnadsfritt nyfiken-på-samtal!

Ta del av ett kostnadsfritt nyfiken-på-samtal med mig för att lära dig mer om hur du kan hantera din högkänslighet. Samtalet är kostnadsfritt, varar i cirka 20 minuter och sker via telefon. Jag ser fram emot att få prata med dig!

Följ mig i sociala medier