Coaching

Coaching

Hitta din egen livslust,
ditt mod och dina drivkrafter

Coaching är en metodik som går ut på att hjälpa en person hitta sin egen sanning, sin handlingskraft, sin livslust och kreativitet, sitt mod och sina drivkrafter.

Utgångspunkten är att varje människa har alla dessa källor och resurser inom sig, och en coach hjälper till att locka fram dem och att montera ner de hinder som kan finnas för att förverkliga dem.

En coach stöttar också i processen att nå det mål som man satt upp för sig. En coach är ingen rådgivare och ingen terapeut.

Med hjälp av coachande frågor, det vill säga utforskande, utmanande, uppmuntrande, tankegenererande frågor och övningar, så får du utforska ditt inre i syfte att locka fram ditt autentiska jag för att nå ditt önskeläge.

International Coaching Federation (ICF) definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.

NY TEXT
Coaching ger dig klarhet, kraft och utveckling.
Coaching är ett kraftfullt verktyg för att frigöra sin potential och nå större
framgång både personligt och professionellt.
Resultat av coaching
• Ökad självinsikt
• Bättre självförtroende
• Hållbar balans
• Ökad glädje och energi
• Förmåga att hantera stress
• Ökad närvaro
• Kommunicera mer effektivt
• Prioritera det som är viktigt på riktigt
• Medvetenhet om tanke- och beteendemönster som hindrar mig
• Sätta tydliga mål och agera för att uppnå mål
• Navigera utmaningar med klarhet och fokus
• Skapa hållbar framgång både personligt och professionellt
• Reflektion
• Lärande och utveckling

Självledarskap

Finn ditt unika sätt att leda dig själv

Självledarskap är att ha en god självinsikt och en god självkännedom. Att utveckla det inre ledarskapet börjar med en personlig, inre resa som utvecklar och stärker mig och gör mig till en trygg ledare i mitt eget liv.

Med självledarskap leder jag mig själv inifrån och ut.

För att få ett annat resultat på utsidan behöver vi förändra insidan först. Genom att utveckla det personliga ledarskapet öppnar sig nya perspektiv och nya möjligheter växer fram.

Ur erfarenheter, livsvisdom, lärdomar och insikter ökar min medvetenhet om mig själv.

Självomhändertagande och balans i livet är viktiga ingredienser för eget välmående och för att känna tillit och trygghet till mig själv och livet.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i dina uppgifter så skickar jag länken till min bokningskalender till din inkorg.